Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza - TIBC


MediClub

Dodaj do listy życzeń

Badanie całkowitej zdolności wiązania żelaza przez transferrynę (TIBC).

Badanie wykonywane w diagnostyce i różnicowaniu anemii. TIBC to całkowita ilość żelaza, która może być związana z transferyną.

Transferyna jest głównym białkiem nośnikowym dla żelaza we krwi. TIBC odzwierciedla jej stężenie. TIBC nie podlega wahaniom dobowym tak jak stężenie żelaza, jednak obserwuje się podwyższenie wskaźnika TIBC w ciąży i w trakcie przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych.

Zwiekszenie TIBC występuje w niedokrwistości syderopenicznej, obniżenie w niedokrwistościach chorób przewlekłych.

  • Samo pobranie krwi trawa kilka - kilkanaście sekund.
  • Procedury związane z pobraniem - odkażenie skóry, założenie opaski uciskowej oraz ucisk w miejscu pobrania po zakończeniu procedury trwa kilka minut.
  • Nie ma przeciwwskazań do wykonywania badania.
  • Wynik badania dostępny w ciągu 3 dni roboczych.
  • Możliwość odbioru wyniku w recepcji dowolnego Centrum Medycznego Medicover.
  • Możliwość dostępu do wyniku przez Internet (konieczne pobranie hasła dostępu w recepcji Centrum Medycznego Medicover).