Czynnik reumatoidalny – ilościowo


MediClub

Dodaj do listy życzeń

Badanie wykonywane z krwi w celu oceny obecności czynnika reumatoidalnego. Badanie wykorzystywane w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów.

Czynniki reumatoidalne to autoprzeciwciała przeciwko fragmentowi immunoglobulin. Badanie wykonuje się głównie w celu potwierdzenia reumatoidalnego zapalenia stawów.

Czynniki reumatoidalne pojawiają się również w:

 • przebiegu innych chorób tkanki łącznej (np. zespół Sjögrena, toczeń, zespół Sharpa),
 • chorobach zakaźnych (mononukleoza, bakteryjne zapalenie wsierdzia, przewlekłe zapalenie wątroby),
 • chorobach pasożytniczych (leiszmanioza),
 • chorobach rozrostowych układu limfatycznego (chłoniaki, przewlekła białaczka limfocytarna, choroba Waldenströma),
 • oraz krioglobulinemii mieszanej typu II.
 • Samo pobranie krwi trawa kilka - kilkanaście sekund.
 • Procedury związane z pobraniem - odkażenie skóry, założenie opaski uciskowej oraz ucisk w miejscu pobrania po zakończeniu procedury trwa kilka minut.
 • Nie ma przeciwwskazań do wykonywania badania.
 • Wynik badania dostępny w ciągu 3 dni roboczych.
 • Możliwość odbioru wyniku w recepcji dowolnego Centrum Medycznego Medicover.
 • Możliwość dostępu do wyniku przez Internet (konieczne pobranie hasła dostępu w recepcji Centrum Medycznego Medicover).