Haptoglobina


MediClub

Dodaj do listy życzeń

Haptoglobina odpowiada za transport I ochronę przed wydalaniem z moczem kopleksu, który tworzy z Hb pozakrwinkowa. Oznaczenie haptoglobiny wykorzystuje się w diagnostyce zespołów hemolitycznych.

Zmniejszenie stężenia haptoglobiny świadczy o jej zużyciu w transporcie pozakrwinkowej Hb.

Wzrost stężenia obserwuje się w zapaleniach i zakażeniach.
  • Badanie inwazyjne  - pobranie krwi do probówki EDTA, zgodnie z procedurą pobrania odkażenie skóry, założenie opaski uciskowej oraz ucisk w miejscu pobrania po zakończeniu procedury trwa kilka minut.
  • Czas trwania pobrania to około kilka - kilkanaście sekund. 
  • W przypadku nieprawidłowego przygotowania do badania uzyskany wynik nie będzie miarodajny.
  • Wynik badania dostępny w ciągu 5 dni roboczych.
  • Możliwość odbioru wyniku w recepcji dowolnego Centrum Medicover.
  • Możliwość dostępu do wyniku przez Internet w Medicover Online (konieczne pobranie hasła dostępu w recepcji Centrum Medycznego Medicover).