Hemoglobina glikowana


MediClub

Dodaj do listy życzeń

Badanie wykonywane z krwi w celu określenia poziomu heloglobiny glikowanej.

Hemoglobina A1c jest dominującą ilościowo frakcją glikowanej pochodnej normalnie występującej w erytrocytach hemoglobiny A. Podwyższone stężenie glukozy we krwi powoduje nieenzymatyczne, trwałe wbudowanie glukozy w cząsteczki hemoglobiny. Stopień glikacji hemoglobiny odzwierciedla średnie stężenie glukozy w okresie do 2 miesięcy przed wykonaniem badania. Pomiar stężenia hemoglobiny glikowanej pozwala retrospektywnie ocenić przebieg glikemii w cukrzycy.

Badanie wykorzystywane jest w monitorowaniu prawidłowości leczenia cukrzycy.
  • Samo pobranie krwi trawa kilka - kilkanaście sekund.
  • Procedury związane z pobraniem - odkażenie skóry, założenie opaski uciskowej oraz ucisk w miejscu pobrania po zakończeniu procedury trwa kilka minut.
  • Nie ma przeciwwskazań do wykonywania badania.
  • Wynik badania dostępny w ciągu 3 dni roboczych.
  • Możliwość odbioru wyniku w recepcji dowolnego Centrum Medicover.
  • Możliwość dostępu do wyniku przez Internet w Medicover Online (konieczne pobranie hasła dostępu w recepcji Centrum Medicover).