Medycyna podróży

Rezerwuj wizytę


Lekarz medycyny podróży konsultuje przed wyjazdem do krajów egzotycznych – zwłaszcza strefy tropikalnej i subtropikalnej, ale także przed każdym wyjazdem, gdy występują specyficzne zagrożenia związane np. z nurkowaniem, wędrówkami wysokogórskimi lub długotrwałymi podróżami lotniczymi u osób chorujących na choroby przewlekłe.

Lekarz medycyny podróży:
  • udziela porad dotyczących przygotowania się do wyjazdu – informuje o zagrożeniach w podróży, doradza szczepienia, włącza profilaktykę przeciwmalaryczną, 
  • pomaga w kompletowaniu apteczki podróżnej, 
  • poleca szczepienia przed wyjazdem, 
  • udziela porad dotyczących postępowania po powrocie z podróży, gdy występują objawy mogące sugerować chorobę związaną z wyjazdem. 


W związku z koniecznością zaplanowania szczepień przed podróżą pierwsza porada powinna się odbyć minimum 6 tygodni przed wyjazdem.
Konsultacja trwa 20 minut.