Senior

Senior Zdrowie Senior Zdrowie Plus
Zakres usług Senior Zdrowie Senior Zdrowie Plus
Konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: internista, lekarz medycyny rodzinnej, ginekolog
Konsultacje i podstawowe zabiegi pielęgniarskie
Podstawowa diagnostyka w tym m.in.: badania laboratoryjne, cytologia, podstawowe badania RTG, mammografia, EKG
Podstawowe zabiegi ambulatoryjne: chirurgiczne, ortopedyczne, laryngologiczne, okulistyczne
Konsultacje lekarzy pomocy doraźnej: ogólnej, chirurgicznej i ortopedycznej
Pogotowie Ratunkowe oraz Hot Line Medicover - 24h pomoc w nagłych wypadkach
Szczepionki grypa grypa, pneumokoki
Kompleksowa opieka lekarzy specjalistów (23 specjalistów)
Opieka psychologa, psychiatry, seksuologa, dietetyka, logopedy i neurologopedy
Kompleksowa diagnostyka w tym m.in.: podstawowe i specjalistyczne badania laboratoryjne, cytologia, badania RTG, USG, EKG, spirometria, badania endoskopowe (kolonoskopia, gastroskopia), biopsja, badania histopatologiczne
Rozszerzony zakres zabiegów ambulatoryjnych
Wizyty domowe 4 w roku
Fizjoterapia 30 w roku
Zniżki na usługi nieobjęte pakietem