Ty i rodzina

Pakiet Zdrowie Pakiet Zdrowie Plus Pakiet Zdrowie Komfort Pakiet Zdrowie Premium Pakiet Zdrowie Prestige
Zakres usług Pakiet Zdrowie Pakiet Zdrowie Plus Pakiet Zdrowie Komfort Pakiet Zdrowie Premium Pakiet Zdrowie Prestige
Hot Line Medicover - 24h pomoc w nagłych wypadkach
Pogotowie Ratunkowe
Udział w programie "Pacjent w Centrum Opieki" zapewniającym stałą opiekę lekarza prowadzącego
Konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: internisty, pediatry, lekarza medycyny rodzinnej
Konsultacje lekarzy pomocy doraźnej ogólnej i pediatrycznej
Konsultacje lekarzy specjalistów - poziom podstawowy: ginekolog, okulista, dermatolog
Podstawowe zabiegi ambulatoryjne
Podstawowe konsultacje i zabiegi pielęgniarskie
Podstawowe badania diagnostyczne: podstawowe badania laboratoryjne (m.in. morfologia, glukoza, lipidogram, cholesterol, test troponinowy), cytologia, EKG, RTG klatki piersiowej
Szczepienie przeciwko grypie
Wizyta profilaktyczna
Konsultacje lekarzy specjalistów - poziom rozszerzony: laryngolog, chirurg ogólny, ortopeda, kardiolog, neurolog, urolog
Konsultacje lekarzy pomocy doraźnej chirurgicznej i ortopedycznej
Rozszerzone zabiegi ambulatoryjne
Rozszerzone badania diagnostyczne: rozszerzone badania laboratoryjne (m.in.: szeroki zakres badań biochemicznych i hematologicznych, serologia grup krwi, posiewy moczu i kału, PSA, OB, podstawowe badania alergologiczne), Holter EKG i RR, próba wysiłkowa, audiometria, EEG, spirometria, szeroki zakres RTG i USG
Konsultacje lekarzy specjalistów - poziom zaawansowany: chirurg naczyniowy, chirurg onkolog, diabetolog, hematolog, hepatolog, kardiolog, nefrolog, onkolog, lekarz medycyny podróży
Zaawansowane zabiegi ambulatoryjne
Zaawansowane badania diagnostyczne, m.in.: szeroki zakres badań laboratoryjnych (m.in. badania hepatologiczne i immunologiczne, hormony, markery, posiewy bakteryjne), biopsje, diagnostyka układu moczowego (m. in. badanie urodynamiczne)
Wizyty domowe limit: (2 w roku) limit: (4 w roku)
Konsultacje lekarzy specjalistów - poziom kompleksowy: alergolog, androlog, anestezjolog, angiolog, endokrynolog, gastrolog, foniatra, immunolog, lekarz rahabilitacji, neonatolog, neurochirurg, ortoptyk, patomorfolog, proktolog, pulmunolog, reumatolog, radiolog, rehabilitant, torakochirurg
Konsultacje lekarzy specjalistów i terapie limitowane: psycholog, psychiatra, seksuolog, dietetyk, logopeda
Kompleksowe zabiegi ambulatoryjne
Kompleksowe badania diagnostyczne, m.in.: specjalistyczne badania laboratoryjne (m.in. panele alergologiczne z krwi, panel alergologiczny (pokarmowy i wziewny), markery, zaawansowane badania hormonalne), tomografie komputerowe, rezonans magnetyczny, endoskopie, scyntegrafie, USG doppler, RTG kontrastowe
Program prowadzenia ciąży
Fizjoterapia Limit: (30 w roku) Limit: (30 w roku)
Opieka medyczna w podróży zagranicznej
Transport Sanitarny
Procedury wysokospecjalistyczne (wykonywane ambulatoryjnie lub w ramach hospitalizacji jednodniowej)
Leczenie szpitalne (diagnostyka,leczenie zachowawcze,zabiegowe, operacyjne)
Zniżki na usługi nieobjęte zakresem pakietu