Siarczan dehydroepiandosteronu - DHEA-S


MediClub

Dodaj do listy życzeń

Badanie siarczanu dehydroepiandrosteronu we krwi.

Niewirylizujący androgen. Nie podlega rytmowi dobowemu. U kobiet w 90% pochodzi z nadnerczy, u mężczyzn w całości z nadnerczy.

Parametr wykorzystywany w diagnostyce przedwczesnego dojrzewania płciowego spowodowanego np. guzem wirylizującym nadnerzy czy przerostem nadnerczy z niedoborem enzymu 11-hydroksylazy.

Stosowany jest jako wyznacznik masy kory nadnerczy, pozwala różnicować hiperandrogenemię nadnerczową i jajnikową.

Wartości podwyższone obserwowane są w:

  • guzach kory nadnerczy,
  • hiperplazji kory nadnerczy,
  • zespole nadnerczowo-płciowym.

Ze względu na spadek stężenia wraz z wiekiem sugeruje się ostatnio jego suplementację.

  • Samo pobranie krwi trawa kilka - kilkanaście sekund.
  • Procedury związane z pobraniem - odkażenie skóry, założenie opaski uciskowej oraz ucisk w miejscu pobrania po zakończeniu procedury trwa kilka minut.
  • Nie ma przeciwwskazań do wykonywania badania.
  • Wynik badania dostępny w ciągu 4 dni roboczych.
  • Możliwość odbioru wyniku w recepcji dowolnego Centrum Medycznego Medicover.
  • Możliwość dostępu do wyniku przez Internet (konieczne pobranie hasła dostępu w recepcji Centrum Medycznego Medicover).