Troponina I


MediClub

Dodaj do listy życzeń

Badanie poziomu troponiny I we krwi. Troponina I jest markerem niedokrwienia serca. Badanie troponiny we krwi stosuje się w diagnostyce:
  • zaostrzenia choroby wieńcowej, 
  • świeżego zawału serca, 
  • ocenie ryzyka zgonu w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego,
  • ocenie skuteczności leczenia reperfuzyjnego. 
  • Badanie inwazyjne - pobranie krwi do probówki EDTA, zgodnie z procedurą pobrania odkażenie skóry, założenie opaski uciskowej oraz ucisk w miejscu pobrania po zakończeniu procedury trwa kilka minut. 
  • Czas trwania pobrania to około kilka - kilkanaście sekund.
  • W przypadku nieprawidłowego przygotowania do badania uzyskany wynik nie będzie miarodajny
  • Wynik badania dostępny w ciągu 3 dni roboczych. 
  • Możliwość odbioru wyniku w recepcji dowolnego Centrum Medicover. 
  • Możliwość dostępu do wyniku przez Internet w Medicover Online (konieczne pobranie hasła dostępu w recepcji Centrum Medycznego Medicover).