Usg ciąży powyżej 32 tygodnia


MediClub

Dodaj do listy życzeń

Badanie USG wykonane przez powłoki brzuszne służy ocenie rozwoju płodu i oceny położenia łożyska.

Badanie USG ocenia:
 • liczbę płodów i ich położenie,
 • czynności serca,
 • biometrię,
 • budowę płodu,
 • struktury i umiejscowienie łożyska,
 • sznur pępowinowy,
 • objętość płynu owodniowego.
Badanie wykonuje się po 32 tygodniu ciąży.

Badanie ultrasonograficzne to metoda obrazowania z użyciem fal ultradźwiękowych. Technika wykorzystuje zjawisko odbicia wiązki ultradźwięków od struktur narządów.
 • Badanie nieinwazyjne - nie wymaga specjalnego przygotowania.
 • Czas trwania badania około 15-20 minut.
 • Wynik badania pacjent otrzymuje w postaci opisu lekarskiego wraz ze zdjęciem. Całość dokumentacji drukowana jest na wizycie i pacjent otrzymuje oryginał wyniku. Opis wyniku jest również dostępny on-line.
 • Nie ma przeciwskazań do wykonywania badania. Badanie USG jest bezpieczne zarówno dla matki jaki i dla dziecka, badanie może być wykonywane w każdym okresie ciąży.