USG dołów pachowych


MediClub

Dodaj do listy życzeń

Badanie USG służące ocenie morfologii zawartości dołów pachowych, w tym węzłów chłonnych.

Wskazaniem do wykonania badania jest powiększenie węzłów pachowych oraz kontrola kobiet z rakiem piersi w celu wykrycia ewentualnych przerzutów.

Badanie ultrasonograficzne to metoda obrazowania z użyciem fal ultradźwiękowych. Technika wykorzystuje zjawisko odbicia wiązki ultradźwięków od struktur narządów.
  • Badanie nieinwazyjne - nie wymaga specjalnego przygotowania.
  • Czas trwania badania około 15-20 minut.
  • Wynik badania pacjent otrzymuje  w postaci opisu lekarskiego wraz ze zdjęciem. Całość dokumentacji drukowana jest na wizycie i pacjent otrzymuje oryginał wyniku. Opis wyniku jest również dostępny on-line.
  • Brak specjalnego przygotowania, zaleca się nie używania dezodorantu talkowego lub żelowego w dniu badania.