USG Doppler tętnic nerkowych


MediClub

Dodaj do listy życzeń

Ocena morfologiczna USG tętnic nerkowych, przepływów w pniach tętnic nerkowych oraz przepływów wewnątrznerkowych.

Badanie służy do diagnostyki naczyniowonerkowego nadciśnienia tętniczego, tętniaków i przetok tętnic nerkowych. USG Doppler tętnic nerkowych wykonuje się po przeszczepie nerki oraz po zabiegu wszczepienia stentu i angioplastyki balonowej.

USG doppler wykorzystując zjawisko Dopplera, pozwala na ocenę prędkości oraz kierunku przepływu krwi w naczyniach. Fale ultradźwiękowe, padające na krwinki płynące w naczyniach krwionośnych, zmieniają swoją częstotliwość proporcjonalnie do prędkości przepływu krwi.
  • Badanie nieinwazyjne - nie wymaga specjalnego przygotowania.
  • Czas trwania badania około 15-20 minut.
  • Wynik badania pacjent  otrzymuje w postaci opisu lekarskiego wraz ze zdjęciem. Całość dokumentacji drukowana jest na wizycie i pacjent otrzymuje oryginał wyniku. Opis wyniku jest również dostępny on-line.
  • Nie ma przeciwwskazań do wykonywania badania