USG Doppler układu wrotnego wątroby


MediClub

Dodaj do listy życzeń

Badanie USG mające na celu ocenę drożności układu wrotnego, kierunku przepływu krwi. Ma na celu stwierdzenie lub wykluczenie obecności nadciśnienia w układzie wrotnym.

Badanie to służy do wstępnej diagnostyki patologii krążenia wrotnego. Badanie USG Doppler układu wrotnego wątroby pozwala rozpoznać:
 • nieprawidłowości rozwojowe układu wrotnego,
 • nadciśnienie wrotne,
 • powikłania po przeszczepie wątroby,
 • obecność gazu w układzie wrotnym,
 • zwapnienia ścian żyły wrotnej,
 • patologiczne masy w żyle wrotnej oraz jej dopływach i rozgałęzieniach,
 • przetoki,
 • wpływ leków na krążenie wrotne,
 • niewydolność prawokomorową serca.

USG doppler wykorzystując zjawisko Dopplera, pozwala na ocenę prędkości oraz kierunku przepływu krwi w naczyniach. Fale ultradźwiękowe, padające na krwinki płynące w naczyniach krwionośnych, zmieniają swoją częstotliwość proporcjonalnie do prędkości przepływu krwi
 • Czas trwania badania około 15-20 minut.
 • Wynik badania pacjent otrzymuje w postaci opisu lekarskiego wraz ze zdjęciem. Całość dokumentacji drukowana jest na wizycie i pacjent otrzymuje oryginał wyniku. Opis wyniku jest również dostępny on-line.
 • Badanie nieinwazyjne. 
 • Nie ma przeciwwskazań do wykonywania badania.