Troponina T


MediClub

Dodaj do listy życzeń

Troponina T jest markerem niedokrwienia serca. Badanie troponiny we krwi stosuje się w diagnostyce:
  • zaostrzenia choroby wieńcowej,
  • świeżego zawału serca,
  • ocenie ryzyka zgonu w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego,
  • ocenie skuteczności leczenia reperfuzyjnego.
Troponina dzięki małej cząsteczce i obecności w cytozolu, jest wypłukiwana już we wczesnym okresie upośledzenia przepuszczalności błon komórkowych, a w 4-6 godzin od niedokrwienia obserwuje się 5-krotny wzrost stężenia powyżej wartości referencyjnych. Dalsze utrzymywanie się lub wzrost stężenia zależą od rozpadu aparatu kurczliwego (tkanka mięśniowa gładka).
  • Badanie inwazyjne - pobranie krwi do probówki EDTA, zgodnie z procedurą pobrania odkażenie skóry, założenie opaski uciskowej oraz ucisk w miejscu pobrania po zakończeniu procedury trwa kilka minut. 
  • Czas trwania pobrania to około kilka - kilkanaście sekund. 
  • W przypadku nieprawidłowego przygotowania do badania uzyskany wynik nie będzie miarodajny.
  • Wynik badania dostępny w ciągu 2 dni roboczych. 
  • Możliwość odbioru wyniku w recepcji dowolnego Centrum Medicover. 
  • Możliwość dostępu do wyniku przez Internet w Medicover Online (konieczne pobranie hasła dostępu w recepcji Centrum Medycznego Medicover).